Tepelné izolace

Tepelný izolant je látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost.

Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné izolanty mají nízký součinitel tepelné vodivosti.

Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič.

Příklady tepelných izolantů

Nejlepšími tepelnými izolanty jsou plyny a kapaliny, které rychleji než vedením přenášejí teplo prouděním.

Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např. minerální vlna (kamenná nebo skelná), peří , srst, papír, dále např. sklo, dřevo, polystyren, ap. Ve stavebnictví se kvůli lepší tepelné izolaci používají cihly s dutinami. Z látek neobsahující plyny jsou dobrými tepelnými izolanty například plasty (mezi které patří výše zmíněný polystyren, polyuretan ale také bakelit a řada dalších).

pásy TP 01

Pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů (zlepšení tepelné a zvukové pohody), pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží

Vhodné i k izolaci šikmých střech a obytných kontajnerů. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivou výplň podhledů a střešních plášťů

Pokud je výrobek opatřen nalepeným nekonečným metrem, je nutné ho odstranit před zabudováním izolace do stavby.

  

Tepelné pásy TP 01