Omítkové a maltové směsi

Skladem:

                

                                           (Profi Grundputz 2 mm) Hrubá omítka

vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní omítání, zrno 2 mm

Pytle 40 kg/paleta 1 400 kg

 

                       Vápenocementová omítka Profi MK1

vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jádrová nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štuk. Strojní zpracování, zrno 0,8 mm

Pytle 40 kg/paleta 1 400 kg

 

                        Vápenocementová omítka Profi MK2

vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1 ,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štuk

Pytle 40 kg/paleta 1 400 kg

 

                         Zdící malta Profi Dur 50

suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění dvoupodlažních budov, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, pevnost v tlaku po 28 dnech 5 MPa, zrno 4 mm

Pytle 40 kg/paleta 1 400 kg

 

                         Lepící tmel Profi Porotmel

suchá směs pro vytvoření tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárnic a dílů, pro spáry 1 až 5 mm zrno do 0,6 mm

Pytle 25 kg/pal 1200 kg

 

                        Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk

bílý vápenný hydrát v práškové formě určený pro přípravu zdících malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě, surovina pro technický průmysl

Pytle 60 l/paleta 30 pytlů

 

                       Vápenocementová ušlechtilá omítka Profi Feinputz

vápenocementová suchá směs pro výrobu svrchní ušlechtilé vnitřní omítky, úprava filcováním, zrno do 0,6 mm

Pytle 40 kg/paleta 1400 kg

 

                        Profi Beton

suchá směs pro vytvoření betonu, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa

Pytle 40kg/paleta 1400 kg

 

Povrchové úpravy – tónování dle výběru objednávka do 48 hodin

Výsledná povrchová úprava vyznaným způsobem dotváří osobitý vzhled Vašeho domu a ovlivňuje celkový styl Vaší omítky.

Jako univerzální penetrační nátěr pod probarvené omítky slouží Profi Putzgrund, k hloubkové penetraci podkladu jsou určeny speciální materiály (Profi Akryl –Tiefengrund , Profi Silikat-Tiefengrund). Na povrchovou úpravu se používají pastovité omítky na rozdílné materiálové bázi (akrylát, silikát, silikon), které lze tónovat dle požadavku zákazníka.

 

Omítka

Omítka je vrchní krycí vrstva, kterou se pokrývají zdi a stěny, především cihlové. Omítka vytváří rovný, hladký povrch svislých stěn a stropů. Zakrývá nerovnosti zdiva i případné do zdi vestavěné instalace (elektroinstalace, vodovodní nebo odpadní potrubí).

Neomítnutá stěna

Povrch omítky se dále zušlechťuje nátěrem, malbou, nebo obkladem. Stěny z tvrdých cihel, bez omítky, se označují jako řezné zdivo. Podle užití nazýváme omítky vnitřní v interiérech budov, nebo venkovní, součást fasády. Někdy se jako fasáda označuje přímo venkovní omítka. Běžné omítky se zhotovují z malty. Malta se může připravit přímo na staveništi smícháním vody s vápnem, pískem, případně cementem. Dnes už je běžnější příprava malty smícháním průmyslově vyráběných omítkových směsí s vodou. Průmyslově vyráběné směsi mohou obsahovat mimo písku a vápna další složky, které dodávají omítce speciální vlastnosti. Jsou to především sanační omítky na vlhké zdivo nebo omítky tepelně izolační.

Vnitřní

Jde většinou o několikavrstvý systém. Přímo na zdivo se nanáší cementový postřik. Pokud je součástí stěny například betonový překlad nebo jiné konstrukce, na které omítka nedrží, zakrývá se kovovým pletivem a cementový postřik přijde až na pletivo. Speciálním typem tohoto pletiva je pletivo keramické, v podstatě je doplněno nalisovanými kousky cihlářské hlíny která je následně vypálena. Dosáhne se tím zvýšené přilnavosti omítky. Cementový postřik se nanáší záměrně nerovnoměrně, ve stříkancích (lidový název je "špric"). Jeho úkolem je zdrsnit povrch. Na takto připravený povrch se nanáší vrstva jádrové omítky. Jádrová omítka může mít tloušťku i několika centimetrů a slouží především pro dokonalé vyrovnání povrchu. Vrchní vrstvou vnitřních omítek je štuk. Velmi jemná štuková malta vyhladí povrch a slouží jako podklad pro nátěry, malbu nebo tapety. Pokud má být stěna obložena keramickými obkladačkami, štukování není třeba. Prostory, které nejsou pohledově příliš exponované jako sklepy, se upravují jednovrstvou omítkou. V podstatě jde o samotnou jádrovou omítku bez dalších vrstev.

  • Omítka stropu. Pro omítku stropu připravíme lešení v takové výšce, že když na něm zedník stojí, a postaví si na hlavu zaťatou pěst, dotkne se stropu. Při této ideální výšce lešení se zedník nejméně namáhá. Laik si namíchá maltu hustší, v domnění, že mu bude méně padat. Ve skutečnosti je však třeba právě malta řidší. V praxi je všeobecně známo, že strop se lépe omítá s klasickou maltou, namíchanou z písku, vápna a cementu přímo na stavbě. Kupovaná pytlovaná omítka je vlivem přísad jakoby "napěněná", lehčí. Větší váha klasické omítky je výhodou, na strop dopadá s větší razancí, lépe se připleskne.

 


 

 

 Venkovní

Ta musí odolávat změnám teplot a povětrnostním vlivům. Zatímco jádrová omítka je shodná s omítkou pro interiérovépoužití, štuková vrstva obsahuje vysoký podíl cementu a hrubší zrnitost použitého písku. Mimo tyto minerální omítky existují především pro finální úpravu zateplovacích systémů omítky dodávané v pastovité formě, kde pojivem jsou akryláty nebo silikony.